Kollegiya

Qərarlar

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarınınmüdafiəsi üzrə Komissiyanın 2021-ci il üçünTədbirlər Planının icrası haqqındaAilə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 09 iyul 2021-ci il tarixli, 58-3 nömrəli Qərarı

Qadın və İcma Resurs Mərkəzlərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 09 iyul 2021-ci il tarixli, 58-2 nömrəli Qərarı

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2021-ci ilin birinci yarısında İş Planının icra vəziyyəti və 2021-ci ilin ikinci yarısı üçün İş Planı haqqındaAilə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət KomitəsininKollegiyasının 09 iyul 2021-ci il tarixli, 58-1 nömrəli Qərarı

“Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının struktur bölmələrinin əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 2018-ci il 09 iyul tarixli, 49-4 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə 28 dekabr 2020-ci il tarixli, 57-4 nömrəli Qərarı

“Uşaqlara dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupun yaradılması barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 28 dekabr 2020-ci il tarixli, 57-3 nömrəli Qərarı

“Azərbaycan Respublikasında məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020-2023-cü illər üçün Millli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı işçi qrupların yaradılması barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 28 dekabr 2020-ci il tarixli, 57-2 nömrəli Qərarı