Komitə

Ekspertlərin reyestri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 29 iyul tarixli 268 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İnformasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə ekspertlərə ixtisas attestatının verilməsi, attestatın qüvvədəolma müddətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi, ekspertlərin və ekspert təşkilatlarının reyestrinin aparılması və onların fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları”na əsasən Dövlət Komitəsi tərəfindən görülmüş işlər, eləcə də Ekspertlərin və Ekspert Təşkilatlarının Reyestrindəki məlumatlarla aşağıdakı linklərə keçid edərək, tanış ola bilərsiniz: 

Dövlət Komitəsi tərəfindən informasiya məhsulunun yaş təsnifatının aparılması üzrə ekspertlərə ixtisas attestatının verilməsi ilə bağlı görülmüş işlər

Ekspertlərin və Ekspert Təşkilatlarının Reyestri